Print Læs højt

Adgangskontrol på skoler

Adgangskontrol, nøglesikkerhed og gode låse kan forebygge indbrud og hærværk på skoler.

Skolen kan udarbejde retningslinier for, hvem der har lov til at færdes på skolen og hvordan. Både i og udenfor åbningstiden. Ind- og udgangskontrol forebygger tyveri, og giver overblik over, hvilke personer, der har adgang til skolen. I kan fx vælge at

  • låse adgangsveje, der ikke benyttes i det daglige
  • have personlig betjening, evt. skolesekretæren
  • etablere et adgangskontrolanlæg
  • lade pedellen føre opsyn - også efter skoletid, hvis skolen benyttes til andet formål.

Nøglesikkerhed

En klar politik omkring nøgler er nødvendig. Det skaber overblik over, hvor mange nøgler, der er udleveret, og hvem der har fået udleveret nøgler.

Sørg desuden for, at medarbejderne afleverer deres nøgler, når de ikke længere er ansat på skolen.

Vær opmærksom på, at skolen bør have et nøglesystem, der er sikret mod kopiering.

Koder til alarmanlæg

Undersøg, hvem der kender koderne. Adgangskoderne bør udskiftes jævnligt for at hindre, at uvedkommende får kendskab til dem.

Sikringsmetoder

Udendørs: I kan beskytte skolens arealer med gode aflåste porte og sikre hegn og/eller elektronisk overvågning.

Bygningerne: I kan gøre det vanskeligt for indbrudstyve at komme ind i skolens bygninger

  • Ved at sikre døre, karme, vinduer mm.
  • Med videoovervågning og/eller tyverialarm.

Det øger indbrudstyvens risiko for at blive pågrebet eller forstyrret, når sikringen suppleres med elektronisk overvågning.

Indendørs: Sørg for at sikre lokalerne, specielt it-lokaler, kontorer mv., hvor der er teknisk udstyr. Også her kan sikring af døre og vinduer og elektronisk overvågning supplere hinanden.

De enkelte genstande: Fx computere, servere og fladskærme. I kan eventuelt placere it-udstyret i et særligt sikringsskab efter lukketid.

Datasikkerhed: Det er en god idé at sikre jeres følsomme og personrelaterede data. Informationer og viden er sammen med medarbejderne de mest værdifulde aktiver og ressourcer.

Mærkning og registrering

I kan mærke de værdifulde ting og sætte en Operation Mærkning-mærkat op på døre og vinduer. Mærk tingene synligt, så det er vanskeligt for tyven at afsætte tyvekosterne. På den måde bliver de mindre attraktive at stjæle.

Der findes flere forskellige typer værktøj og metoder til mærkning.

  • Elektrisk gravørværktøj
  • Ridsepen
  • Usynligt blæk
  • Permanent blæk
  • Farvemærkning
  • Brændemærkning
  • Ætsende pasta.

Dét skal I mærke

Det vigtigste er, at I mærker de ting, som tyven har let ved at sælge. Det gælder især radio- og tv-apparater, fotoudstyr, cd'er, computerudstyr og værktøj.

Nabohjælp

Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på, også på skoler, hvor det er muligt. Hvis I sørger for at have et godt forhold til jeres naboer, vil de sandsynligvis holde et ekstra godt øje med skolen både til daglig og i ferier.

Indbrud - hvad nu

  1. Kontakt politiet og anmeld indbruddet
  2. Vent med at rydde op, og undgå så vidt muligt at røre ved noget, før I har aftalt det med politiet. Det giver politiet bedre mulighed for at finde spor, som kan bruges i efterforskningen
  3. Anmeld skaden til forsikringsselskabet hurtigst muligt.
     

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.