Print Læs højt

Bekymringssamtaler

Samtaler med kriminalitetstruede unge og deres familier bruges i mange politikredse. Bekymringssamtaler som struktureret metode er udviklet ved Manglerud politistation i Oslo sidst i 1990'erne.

En dansk version af konceptet blev indført som pilotprojekt i Kolding politikreds i 2003, og anvendes nu i flere af landets politikredse.

Målgruppen er unge førstegangslovovertrædere samt børn og unge, der er i risiko for at begå lovbrud. Fremgangsmåden kan også bruges, hvis børn og unge færdes i risikobetonede miljøer, eller i øvrigt må anses for at være i risiko for at begå kriminalitet.

Metoden

Bekymringssamtalen er et struktureret værktøj, der inkluderer bestemte spørgsmål og problemområder, der skal belyses og diskuteres under samtalen. Samtalen er egnet i mindre alvorlige tilfælde, hvor det er åbenbart, at den unge og forældrene vil tage ansvar for at adfærden ændrer sig.

Der er tre faser i samtalen:

  • Kortlægning: gennem samtalen kortlægges den unges situation samt mulige årsager og farer for gentagelse af kriminaliteten
  • Ansvarliggørelse: Konsekvenserne af adfærden for den unge klargøres. Den unge bliver opfordret til at ophøre med kriminalitet og til at undgå situationer, som kan føre til lovbrud
  • Tiltag: Der kan i løbet af samtalen foreslås tiltag i forhold til familie, skole og fritid, som skal bidrage til at sikre en positiv fremtidig udfordring.

Der udarbejdes et referat af samtalerne, hvilket kan være af værdi for politiets opfølgningsarbejde. Gennem en opfølgningssamtale kan politiet give udtryk for eventuel fortsat bekymring over kriminel adfærd og tydeliggøre konsekvenserne af en sådan adfærd.

Erfaringer

En evaluering af konceptet i Norge er iværksat, men endnu ikke afsluttet. Ifølge Politidirektoratet foretages en del lokale tilpasninger af modellen. I Kolding er der gennemført en opfølgende undersøgelse af de unge, som man har afholdt samtaler med i årene 2005 - 07, for at se, hvorvidt de senere var registreret hos Kolding Politi eller i nabokredsene. Resultaterne af undersøgelsen er dog for usikre til at kunne basere en egentlig evaluering på.

Beskrivelsen af bekymringssamtaler som metode stammer fra ”Udredning til brug for kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet”  af Clausen, Djurhuus & Kyvsgaard (2009).

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.