Print Læs højt

Blå Mandag

De unge blive mere og mere lovlydige, og deres risikoadfærd mindskes. Det gælder også for unge, der er på vej ud i byen for at fejre Blå Mandag.

Planlæg en god dag sammen med de unge

Formålet med en god planlægning af Blå Mandag er, at dagen bliver en god og sjov oplevelse for alle de unge.

Det er blevet mere almindeligt, at forældrene deltager i planlægningen af Blå Mandag sammen med de unge. Forældrene er også tit med de unge på Blå Mandag, hvor de er tilgængelige, men holder sig lidt i baggrunden. Det er med til at skabe tryghed både blandt forældrene og de unge.

Faste aftaler med de unge kan give både forældrene og de unge en tryghed. DKR anbefaler, at lokalrådet eller de lokale SSP konsulenter opfordrer klasserådet eller kontaktforældrene til at planlægge Blå Mandag sammen med eleverne.

Det er også vigtigt at opfordre forældregruppen til at blive enige om, hvem der planlægger dagen sammen med eleverne, og hvem der vil deltage i periferien på selve dagen, hvor det er en god ide at have nogle forældre i nærheden.

Turen i byen

  • Gør forældrene opmærksomme på, at det er en god ide at sørge for fælles transport til og fra byen (det gælder også for de konfirmander, der bor tæt på en storby. Det er fællesskabet der er i fokus)
  • Det er en god ide, at få forældrene til at aftale med de unge, at ingen går alene, og at de unge har deres mobiltelefoner åbne
  • Gør elever og forældre opmærksom på, at det ikke er smart, at de unge har mange kontanter på sig
  • Større indkøb af tøj eller andet, bør foretages en anden dag. De unge kan evt. anskaffe sig et hævekort
  • Opfordre forældrene til at være med på dagen - naturligvis med en vis afstand til de unge. De voksne kan evt. sidde på en café i nærheden og have mobiltelefonerne åbne.

Festen

Hvis der skal holdes fest om aftenen, kan I med fordel anbefale forældrene

  • At festen kun holdes for klassens elever eller kammerater, man kender
  • Det er en god ide, at der er voksne i nærheden, som de unge nemt kan få fat på
  • Aftal et sluttidspunkt for festen – som regel mellem kl. 22.00 og 24.00, da det er skoledag dagen efter.

Det lokale samarbejdes rolle

Lokalrådet er et godt sted at starte, hvis man vil planlægge Blå Mandag på tværs af kommunens skoler. Ved at arrangere Blå Mandag sammen med kommunernes forskellige parter, kan lokalrådet bidrage til at skabe et godt og trygt rum for de unge i deres lokalmiljø.

I Esbjerg har man lavet et tiltag på tværs af kommunen. Tidligere tog mange unge på Blå Mandag til større byer, fx København eller forlystelsesparker i Tyskland, uden egentligt opsyn eller voksendeltagelse.

Nu arrangeres der hvert år anderledes og spændende aktiviteter for de unge på Blå Mandag i Esbjerg, og det styrker trygheden for både forældrene og de unge. Mange af aktiviteterne er nogle, de unge ikke har mulighed for at prøve til hverdag, fx motor cross, undervandsscooter og helikopterflyvning. Det lokale erhvervsliv står for en stor del af aktiviteterne. Læs mere om Esbjergs Blue Action Card.

Alkohol

Flere og flere unge vælger sodavand i stedet for alkohol Blå Mandag

Blå Mandag og alkohol hører ikke sammen - og de unge er generelt enige.

Eksperter er enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt at drikke alkohol i folkeskolealderen på grund af fysiologiske årsager. Derudover ved vi, at unge med alkohol i blodet langt hurtigere mister dømmekraften og risikerer at blive involveret i konflikter, vold eller anden kriminalitet – både som gerningsmænd og ofre.

Der er forskellige holdninger til, hvornår man vil lade sine børn drikke alkohol. Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sammenhæng mellem forældrenes holdning, og hvor meget de unge drikker. Jo mere restriktive forældrene er, jo mindre drikker de unge.

Debutalderen rykker sig

De unges debutalder i forhold til at drikke alkohol og blive fulde rykker sig, og der er nu langt færre elever i 7. og 8. klasse, der har drukket eller ønsker at drikke. Der er god grund til at bakke denne tendens op ved støtte de unge i, at der heller ikke skal drikkes alkohol på Blå Mandag.

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014, Statens Institut for Folkesundhed 2014
 

Lovgivning

Salg og udskænkning

Det er ulovligt for butikker at sælge alkohol til unge under 16 år. Overtrædelse af loven straffes med bøde. Man skal være 18 år for at købe alkohol med en styrke på 16,5 vol.% og derover.

I restaurationer, diskoteker mv. er det forbudt at servere alkohol for personer under 18 år. Overtrædelse straffes med bøde både til den, der serverer, og til den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig drikkevarer.

Restaurationerne har pligt til at skilte med forbuddet, og de har også pligt til at sørge for, at der er mulighed for at få serveret andet end stærke drikke (fx sodavand, alkoholfrit øl eller kaffe).

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.