Print Læs højt

Blå Mandag

De unge blive mere og mere lovlydige, og deres risikoadfærd mindskes. Det gælder også for unge, der er på vej ud i byen for at fejre Blå Mandag.

Vi skal gøre vores bedste for at den positive udvikling fortsætter, så de unge får en god og sjov oplevelse sammen med deres kammerater på deres Blå Mandag.

Det er blevet mere almindeligt, at forældrene deltager i planlægningen af Blå Mandag sammen med de unge. Forældrene er også tit med de unge på Blå Mandag, hvor de er tilgængelige, men holder sig lidt i baggrunden. Det er med til at skabe tryghed både blandt forældrene og de unge.

Lokalrådets rolle

Lokalrådet er et godt sted at starte, hvis man vil planlægge Blå Mandag på tværs af kommunens skoler. Ved at arrangere Blå Mandag sammen med kommunernes forskellige parter, kan lokalrådet bidrage til at skabe et godt og trygt rum for de unge i deres lokalmiljø.

Her kan I få gode ideer til, hvordan dagen planlægges bedst muligt, så de unge ikke udsætter sig selv for unødige risici.

I Esbjerg har man lavet et tiltag på tværs af kommunen. Tidligere tog mange unge på Blå Mandag til større byer, fx København eller forlystelsesparker i Tyskland, uden egentligt opsyn eller voksendeltagelse. Der var dengang flere eksempler på, at Blå Mandag-deltagerne blev udsat for røveri, vold og overfald. Ligeledes var en del unge meget fulde. Disse problemer har betydet, at man har udarbejdet en plan i kommunen for at holde de unge i Esbjerg. Det skal styrke trygheden for både forældrene og de unge.

Nu arrangeres der hvert år anderledes og spændende aktiviteter for de unge på Blå Mandag i Esbjerg. Mange af aktiviteterne er nogle, de unge ikke har mulighed for at prøve til hverdag. Der arrangeres fx:

  • motor cross
  • extreme sport
  • Falck Nutec aktiviteter
  • hairstyling
  • helikopterflyvning
  • makeup bar
  • sauna Gus.

Det lokale erhvervsliv står for en stor del af disse aktiviteter. Læs mere om Esbjergs Blue Action Card.

Overvej, hvad der er af muligheder i jeres by – der er garanteret mange!

Analyser

Undersøg, om der er forhold omkring Blå Mandag, som allerede er afdækket eller beskrevet i kommunen eller hos politiet. Er det fx elever fra den samme skole, der er udsat år efter år? Eller er der særlige steder, hvor de unge udsættes for ubehageligheder? Her kan politiets erfaringer være relevante, ligesom andre, fx restauratører og værtshusejere kan have interessante oplysninger.

Det er altid godt at inddrage skoleledelsen og forældrene, og undersøgelser viser, at de unge gerne vil have deres forældre med til at sætte dagens rammer.

Statistik

De færreste forældre mener, at børn i konfirmationsalderen bør drikke alkohol.

Så mange procent af forældrene synes, at debutalderen bør være:

fra 14 år: 4,9 %
fra 15 år: 25,1 %
fra 16 år: 39,8 %
fra 17 år: 9,7 %
Unge under 18 skal ikke drikke: 16,3 %
Ved ikke: 2,9 %

Kilde: Analyse Danmark for GODA, maj 2007. 1.485 forældre med børn i alderen 13 - 16 år medvirkede.

Lovgivning

Salg og udskænkning

Det er ulovligt for butikker at sælge alkohol til unge under 16 år. Overtrædelse af loven straffes med bøde. Man skal være 18 år for at købe alkohol med en styrke på 16,5 vol.% og derover.

I restaurationer, diskoteker mv. er det forbudt at servere alkohol for personer under 18 år. Overtrædelse straffes med bøde både til den, der serverer, og til den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig drikkevarer.

Restaurationerne har pligt til at skilte med forbuddet, og de har også pligt til at sørge for, at der er mulighed for at få serveret andet end stærke drikke (fx lyst øl, alkoholfrit øl eller kaffe).

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.