Print Læs højt

Børn og unge

Børn, der har gode opvækstbetingelser, som trives i skolen og som har positive sociale relationer til voksne, begår sjældent kriminalitet.

Indsatsområder

 • Sidste skoledag

  Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i ni eller ti år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag bliver en positiv oplevelse, og en god dag at se tilbage på.

 • Skolebrand

  Svenskerne har den kedelige rekord i påsatte skolebrande i Norden, men Danmark følger godt efter med ca. 100 påsatte brande om året.

 • Blå Mandag

  De unge blive mere og mere lovlydige, og deres risikoadfærd mindskes. Det gælder også for unge, der er på vej ud i byen for at fejre Blå Mandag.

 • Sociale overdrivelser

  Unge har ofte overdrevne forestillinger om, hvad andre gør. Men når de får kendskab til deres kammeraters reelle adfærd, så påvirker det deres egen adfærd.

 • Skolens sociale liv

  Kriminalitetsrisikoen er størst for børn, der ikke er glade for at gå i skole. Derfor er det en god ide at arbejde bredt med skolens sociale fællesskab.

 • Indbrud og hærværk på skoler

  Der kan spares mange penge på hærværkskontoen, hvis man laver en samlet politik for forebyggelse på alle kommunens skoler.

Metoder og uddybende artikler

 • Adgangskontrol på skoler

  Adgangskontrol, nøglesikkerhed og gode låse kan forebygge indbrud og hærværk på skoler.

 • Bekymringssamtaler

  Samtaler med kriminalitetstruede unge og deres familier bruges i mange politikredse på forskellige måder. Nogle steder bruges konceptet af kommunen, andre steder deltager såvel politi og kommune.

 • Forældrenetværk

  Forældrenetværk er en tidlig kriminalpræventiv indsats. Ved at involvere sig i børnegruppens trivsel kan forældrene være med til at forebygge, at nogle børn udstødes og kommer ud på et skråplan.

 • Hæleri klubmateriale

  Et oplæg til, hvordan personalet i klubber kan diskutere unge og hæleri på et personalemøde.

 • Konfliktmægling

  Mægling har vist sig som en brugbar metode til børn og unge, som skal have hjælp til at løse deres konflikter. Mægling hjælper også de unge til at afholde sig fra destruktiv adfærd.

 • Sikringspolitik på skolerne

  En sikringspolitik er en god metode til at forbygge indbrud og hærværk på lokalområdets skoler. Her kan skolen se, hvordan I kan udforme politikken.

 • Unge og fritidsaktiviteter

  En undersøgelse fra CASA fra 2012 har sat fokus på, hvor mange unge der benytter fritidstilbud, og hvilke barrierer der kan være, for at deltage i aktiviteterne.

 • Unge, vold og utryghed i nattelivet

  Langt de fleste unge er trygge i nattelivet, og de færreste bliver udsat for vold. Generelt går de unge heller ikke med våben eller begår vold

 • Mentor- og fritidsindsatser

  Mentor- og fritidsindsatser kan have positive og veldokumenterede effekter for unge i risiko.

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.