Print Læs højt

Fakta om tv-overvågning

Mange undersøgelser af tv-overvågning viser uklare eller modsatrettede resultater. Resultaterne afhænger tit af de steder, der overvåges, og af den type kriminalitet, der undersøges.

Som hovedregel kan man dog sige, at tv-overvågning som forebyggende metode:

  • har størst effekt på planlagt kriminalitet i modsætning til impulsiv kriminalitet
  • ser ud til at have en effekt på berigelseskriminalitet, særligt biltyverier, tyveri fra biler og hærværk mod biler. Effekten er størst i parkeringshuse, men gælder også almindelige parkeringspladser
  • ikke er effektivt, hvis man vil forhindre vold eller anden personfarlig kriminalitet, heller ikke almindelig gadeuorden
  • har den største effekt, når det benyttes sammen med andre kriminalitetsforebyggende midler, når der er høj kameratæthed, og
  • når overvågningen er tilpasset de lokale forhold.

Meget tyder på, at tv-overvågning også kan have en forebyggende effekt på mere afgrænsede områder som kældre, elevatorer, offentlige transportmidler, taxaer og erhvervsvirksomheder. Mange fortæller om gode erfaringer disse steder.

Det ser dog ud til, at effekten ved tv-overvågning generelt bliver mindre, hvis opmærksomheden eller omtalen af overvågningen ikke vedligeholdes.

Forudsætninger

For at tv-overvågning skal kunne have en forebyggende effekt, skal nogle forudsætninger være opfyldt:

  • Billederne på de enkelte kameraer skal tydeligt kunne vise, hvad der sker, og hvem der er på, og forbryderne skal være klar over, at der er effektive overvågningskameraer på stedet. Derfor skal der skiltes klart og tydeligt - i modsat fald kan overvågningen udelukkende benyttes til opklaring, ikke forebyggelse. Dummy kameraer (attrapper) bør ikke bruges, og der må ikke være blindspots
  • Gerningsmanden skal tilstræbe ikke at blive fanget. De fleste mennesker ønsker ikke at blive afsløret i en kriminel handling, men nogen gør, og andre igen skænker det ikke en tanke. For nogle forbrydere vil kameraerne måske ligefrem være en spændende udfordring
  • Gerningsmanden skal være rationelt tænkende og kunne foretage en risikovurdering, inden han beslutter sig for at lave en kriminel handling. En butikstyv vil tit vurdere risikoen for at blive opdaget, og her vil overvågningen kunne have en præventiv effekt. Er personen påvirket af sygdom eller rusmidler, vil tv-overvågning ikke nødvendigvis indgå i overvejelserne.

Tv-overvågning kan altså virke præventivt nogle steder og over for nogle kriminelle og nogle typer kriminelle handlinger.

Bekæmpelse og opklaring

Med hensyn til tv-overvågning som redskab til at efterforske og opklare forbrydelser er der også forskellige resultater. Undersøgelser viser, at kvaliteten af billederne er så dårlig, at gerningsmanden ikke kan identificeres, og at mange billeder ikke er gode nok som bevismateriale. Det tekniske niveau forbedres dog hele tiden, så muligheden for identifikation og opklaring bliver stadig bedre.

Der er flere eksempler både fra Danmark og fra udlandet på, at tv-overvågning kan bruges til opklaring. Eksemplerne omfatter ikke alene opklaring af alvorlige forbrydelser som drab og røverier, men også forhold som vold udenfor diskoteker, lommetyverier på banegårde og i befærdede gader samt hærværk. Efterhånden som der bliver mere tv-overvågning i offentlige rum, er det dog et spørgsmål, om der er tilstrækkelig kapacitet til at gennemse og bearbejde data fra optagelserne.

DKR mener

Det kan være nødvendigt med tv-overvågning for at bekæmpe kriminalitet i visse tilfælde. Moderne byområder strækker sig ofte over områder, som er uden 'naturlig overvågning' eller er mennesketomme store dele af døgnet. Disse områder kan være udsat for kriminalitet, og tv-overvågning kan være en nødvendig hjælp. Mennesker omkring os giver dog stadig en langt større tryghed end kameraer. Efter DKR´s opfattelse kan tv-overvågning derfor ikke erstatte 'menneskelig kontrol' som kontrollører og folk, der færdes i et område.

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.