Print Læs højt

Forældre, bliv et netværk

Få ideer til at engagere dig i dit barns trivsel i børnehaven eller skolen. Dit engagement smitter nemlig af på børnenes fællesskab.

Her er nogle idéer til, hvordan du sammen med de andre forældre kan gå sammen i et forældrenetværk som forebygger, at dit eller andre børn udelukkes fra fællesskabet.

Snak med de andre forældre om, hvordan I kan hjælpe med at skabe trivsel for hele børnegruppen eller klassen. I kan bruge Dialogguiden og Samspillet til at starte snakken på et forældremøde. Foreslå klasselæreren, at I bruger guiden eller spillet på næste møde.

Dialogguiden

Dialogguiden

Dialogguiden har nogle gode eksempler, I kan diskutere

Dialogguiden er en interaktiv guide med forskellige temaer, I kan tage op i børnehaven, indskolingen, mellemtrinnet og de ældste klasser i skolen. Hvordan tackler I for eksempel fødselsdage, mobning, pjæk og mobiltelefoner i timerne - og hvordan kan I hjælpe med, at de unge får en god adfærd overfor hinanden på sms eller internet?

Installér Dialogguiden her. Det tager et lille øjeblik, og du skal bekræfte undervejs. Fil-typen hedder AIR. Når du først har DialogGuiden på computeren, skal du bare trykke på genvejen på dit skrivebord for at åbne den igen. Det tager ingen tid. Alternativt kan du hente Dialogguiden som en swf-fil her

Samspillet

Samspillet findes både til institutioner, indskoling, mellemtrin og udskoling.

Samspillet findes både til institutioner, indskoling, mellemtrin og udskoling.

Samspillet er et kortspil, der præsenterer forskellige temaer og situationer, som I kan diskutere i mindre grupper på forældremødet. Formålet med spillet er at sætte en dialog i gang om holdninger og værdier. Hvilke principper, regler og værdier synes I skal gælde for børnenes samvær i og uden for institutionen eller skolen.  I kan også indgå aftaler om, hvad I fx gør omkring fødselsdage, legegrupper, mobiltelefoner og - når børnene bliver ældre - fester, alkohol m.m.

Start dialogen på forældremødet

Dialogguiden og Samspillet kan bruges på forældremøderne til at starte snakken, også om nogle af de emner, der ellers er svære at tage op. Her er der et naturligt rum for at tale om de ting, du har brug for at tale med andre forældre om. Foreslå jeres klasselærer at bruge spillet til næste forældremøde. Forældremødet er nemlig et godt udgangspunkt for at danne forældrenetværket.

Hvorfor forældrenetværk?

Børn, der ikke trives i skolen, har en større risiko for at begå kriminalitet. Hvis du tager aktiv del i dine børns dagligdag i institutionen eller skolen, styrker det børnenes sociale liv. Samarbejdet med de andre forældre styrker fællesskabsfølelsen. Gennem netværket med de andre forældre bliver ansvaret for børnenes trivsel et fælles ansvar. Jo tidligere netværkene dannes, jo bedre. Det er nemlig nemmere at kontakte hinanden om de problemer, der kan opstå, når I kender hinanden godt. Samarbejdet mellem jer kan gøre, at alle børn og forældre bliver en del af gruppens eller klassens fællesskab. Læs mere om baggrunden.

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.