Print Læs højt

Graffiti

Graffiti er en form for hærværk. Det er tekst eller billeder, som bliver malet på fx husmure, toiletter og tog.

Graffiti kan både være lovligt og ulovligt. Har man fået en tilladelse til at male et sted, er det lovligt, men hvis man laver graffiti på andres ejendom uden tilladelse fra ejerne, så er det ulovlig graffiti. Det er også ulovligt at lave graffiti på offentlige steder, hvis man ikke har fået tilladelse fra kommunen eller staten. Graffiti males tit på tog eller på mure, som kan ses af mange mennesker.

Graffitimur

Problemer med graffiti

  • Når man laver ulovlig graffiti, ødelægger man andres ejendom. Graffiti er en form for hærværk
  • Mange danskere føler sig utrygge på steder, hvor der er meget graffiti. Det handler ikke om, at folk er bange for dem, der maler graffiti. Men mange tænker, at hvis der kan males graffiti i en bydel, kan der også begås andre forbrydelser
  • Et andet problem med graffitien er, at det koster samfundet rigtig mange penge at fjerne graffitien hvert eneste år. Fx bruger DSB 25 millioner om året på at fjerne graffiti fra togene.

Kilde: Rigspolitiets Centrale Nøgletal 2007 - 2014

Antallet af graffitianmeldelser har været faldende i en årrække, dog med mindre stigninger i 2010 og 2014. Fra 2007 til 2014 er antallet af anmeldelser faldet med 52 %. 

Graffitimaleren

Det er mest unge, som maler graffiti. Nogle laver graffiti, fordi de synes, det er spændende at gøre noget ulovligt. Andre maler graffiti, fordi de kan lide at udtrykke sig kreativt. Mange graffitimalere føler sig som en del af en subkultur, der er anderledes end kulturen i det almindelige samfund. Når de maler graffiti, er det tit også for at gøre indtryk på de andre, der er en del af graffitimiljøet.

Udover at man kan blive straffet for at lave ulovlig graffiti, så kan man også risikere at komme slemt til skade. Det kan være farligt at male graffiti ved fx motorvejsbroer eller på mure, hvor man skal stå på jernbaneskinnerne.

Forebyggelse af graffiti

Man kan gøre forskellige ting for at undgå, at der laves ulovlig graffiti:

  • Aktiviteter for unge: Ungdomsklubber, sportsforeninger og andre gode fritidstilbud kan give de unge et alternativ til graffitien.
  • Ordentlige omgivelser: Steder, der er pæne og rene og som har god belysning, har mindre graffiti. Det er en god idé, hvis børn og unge kan være med til at sætte bygninger i stand, så de føler ansvar for, at der ser pænt ud.
  • Indsatser overfor unge, der er en del af graffitimiljøet: Hvis man hjælper en ung ud af graffitimiljøet, kan det være en god idé at den unge får en støtteperson, der ikke er fra graffitimiljøet. Støttepersonen kan fx hjælpe den unge med at få kontakt til unge fra andre miljøer.
  • Anmeldelse af ulovlig graffiti: Ulovlig graffiti skal anmeldes til politiet. Hvis den unge er blevet straffet kan det være en god idé med konfliktråd mellem offer og gerningsmand, så den unge forstår, hvor ærgerligt det er for dem, der får ødelagt en husmur eller noget andet.
  • Undervisning i folkeskolen: Graffiti kan være et tema i undervisningen, hvor unge kan diskutere ansvar over for andres ting og tale om de konsekvenser, der er ved at male ulovlig graffiti.

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.