Print Læs højt

Indbrud

Indbrudstallet er stadig meget højt i Danmarks, selvom tallet er faldet i de senest år.

Danskerne er generelt dårligere end borgerne i andre europæiske lande til at sikre boligen mod indbrud.

I England og Wales  peger den seneste undersøgelse på, at det er muligt at nedbringe antallet af indbrudsforsøg med op til 20 % og antallet af gennemførte indbrud med op til 50 %. Det kan gøres ved at indbrudssikre døre og vinduer samt installere timer på indendørs lys og sensorer til udendørs lys.

Traditionelt har indbrudssikring handlet om at få borgeren til at tage ansvar for at sikre sin egen bolig med gode låse, men der er en lang række andre muligheder for indbrudssikring og situationel forebyggelse, som kan sættes i gang af det lokale samarbejde.

Forskellige undersøgelser har vist, at en del faktorer i byområdet direkte indvirker på indbrud og på en række andre utryghedsskabende kriminalitetsformer:

 • om der er klare ejerforhold mellem områder, fx offentligt, halvoffentligt eller privat
 • om trafikken er adskilt eller samlet
 • om stisystemer er egnede som flugtveje
 • om beplantning og hegn hindrer udsyn og giver blinde vinkler
 • om adgangsveje og fx p-arealer er synlige fra boliger
 • om belysning er velfungerende
 • om området generelt er vedligeholdt og renholdt.

Det lokale samarbejde har en rolle

Nogle af disse forhold kan sættes på dagsordenen i det lokale samarbejde mellem fx politiet, kommunens tekniske forvaltning og grundejerforeningen. At inddrage området og det omgivende miljø samtidig med, at man kigger på teknisk sikring og nabohjælpsordninger, vil kunne medvirke til at nedbringe indbrud og øge trygheden lokalt.

Analyser

Forskellige typer af data kan give et overblik over lokalområdets risiko for udsathed for indbrud, fx:

 • Hvordan ser anmeldelsesstatistikken ud? Politiet kan tilvejebringe den nyeste viden
 • Er der områder, der er særligt udsatte?
 • Hvordan ser det ud med den demografiske fordeling i området?
 • Hvilken type af gerningsmænd er der tale om?

Statistik og viden

I en årrække har indbrudstallet ligget på omkring 32.000 indbrud i private hjem om året. I 2008 kom tallet op på 43.974, og i 2009 steg det til 48.670. Fra 2010, hvor vi havde 44.788 indbrud, har tallet været dalende. I 2015 var tallet på 33.129, hvilket er det laveste niveau siden 2007.

Anmeldte indbrud i beboelse fra 2008-2015

Anmeldte indbrud i beboelse fra 2008 - 2015

Kilde: Danmarks Statistik

Der er store geografiske forskelle i risikoen for indbrud. Som hovedregel er risikoen størst i større bysamfund og forstadskvarterer, lidt mindre i provinsbyer og mindst i små bysamfund og på landet.
 
Over halvdelen af alle indbrud sker i dagtimerne, men tyvene slår også til på andre tidspunkter. Lidt over en fjerdedel af indbrud i private hjem sker mellem kl. 18 og 24. I dette tidsrum er mange optaget af at købe ind, besøge venner og familie eller med at dyrke fritidsinteresser.
 
De fleste tyve slår til om fredagen, men lørdag er også en travl dag. Statistikken over indbrud topper i ferier og omkring jul og nytår.
 
Nabohjælp kan påvirke kriminalitetsniveauet ved, at beboerne holder udkig efter mistænkelige personer og aktiviteter i området. Den øgede risiko for at blive opdaget virker ofte afskrækkende på indbrudstyvene. Nabohjælpsordninger mindsker kriminalitetsniveauet med 16 - 26 %.

 

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.