Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Den Kriminalpræventive Dag 2017

980x420_DKD2017_foto.jpg

Generation Ung - Kriminalitetsforebyggelse på rette vej? Det er titlen på Den Kriminalpræventive Dag 2017, hvor forebyggelse af ungdomskriminalitet er på programmet.

Den 6. april 2017 står i ungdommens tegn. Vi tegner et portræt af en generation, der spænder fra de absolut lovlydige til de allermest kriminelle. Hvorfor ender det galt for nogen unge og ikke andre? Udover spændende teorier vil en række forskere og praktikere præsentere indsatser, metoder og programmer, der ser ud til at virke, når ungdomskriminaliteten skal bekæmpes. Vær med den 6. april 2017, når DKR samler fagfolk og eksperter til en dag, hvor vi gør status over livet som ung og hvordan vi voksne kan hjælpe de unge på rette vej.

Program

08.30 Ankomst og registrering

09.30 Velkomst
Formand for Det Kriminalpræventive Råd Henrik Dam, Politidirektør og formand for Midt- og Vestjyllands Kredsråd Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi samt Borgmester og næstformand for Midt- og Vestjyllands Kredsråd Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune

10.00 Vælg mellem 5 sessioner

#1 Profil af ungdommen i dag
Lektor Jakob Demant, Københavns Universitet og SSP-konsulent Benny Husted, Skanderborg Kommune. Begge repræsenterer partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen
Hvordan har de unge det i dag? Det er omkring 50.000 unge blevet spurgt om i en ungeprofilundersøgel- se. Undersøgelsen rummer et unikt datagrundlag, der kan bruges til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner. Jakob Demant vil fortælle om undersøgelsen, og Benny Husted fortæller om hvordan undersøgelsen i praksis kan anvendes i det kriminalpræventive arbejde.

#2 Jo tidligere, jo bedre – men hvordan?
Fuldmægtig Anne Lei Jacobsen, Socialstyrelsen og sundhedsplejerske Birthe Sand Knudsen, Holstebro Kommune
De fleste aktører er enige: ”Jo tidligere, jo bedre” og ”forebyg frem for at behandle”. Men hvordan kan vi gøre det i praksis? Socialstyrelsen fortæller om deres kortlægning af eksisterende viden om tidlige forebyggende indsatser for socialt udsatte børn og unge samt deres arbejde om kriminalitetstruede unge. Holstebro Kommune præsenterer deres erfaringer med De Utrolige År, som er en veldokumenteret programserie rettet mod bl.a. forældre og fagprofessionelle i børnehaver.

#3 En svensk model på prøve i Herning
Projektchef Hanne Søndergaard Pedersen, KORA og Områdeleder Trine Nanfeldt, Herning Kommune
Kan ”Sverigesmodellen” bruges til at få kommunerne til at levere bedre kvalitet, så færre børn bliver anbragt og flere familier er tilfredse - uden at omkostningerne stiger? Hør KORAs slutevaluering af Sverigesmodellen og Herning Kommunes erfaringer og udfordringer med at implementere den.

#4 ‘Searchers’, ‘Rudeboys’, and ‘terrorist (e)motives’: Some criminological notes on the ‘seductions’ of terrorism
Professor Keith Hayward, Københavns Universitet (engelsk)
Dr. Haywards talk will train attention on important yet often overlooked aspects of terrorism, including everything from the sensual excitement that is a central element of terrorist activity, to the subcultural allure of certain forms of extremist behaviour.

#5 Et godt råd - Sådan styrkes lokalrådet
PhD stipendiat Andreas Hagedorn Krogh, Roskilde Universitet, Politikommissær Kuno Urban Sønderby Jensen, Sydøstjyllands Politi, SSP-koordinator Jan Snejbjerg, Skive Kommune, Udviklingschef Francisco Ortega, Boligselskabet Sjælland
Der skal nye styringstiltag og øget politisk og administrativ opmærksomhed til, hvis lokalrådene for alvor skal have luft under vingerne. Andreas Hagedorn Krogh indleder sessionen med indsigter om organiseringen af lokalrådsarbejdet fra sit forskningsprojekt om lokalrådene. Indlægget efterfølges af en paneldebat med tre engagerede lokalrådsrepræsentanter fra kommune, politi og civilsamfund.

11.15 Pause

11.45 Politisk debat
Hvilke dilemmaer og nødvendige prioriteringer skal der tages stilling til, når indsatsen mod ungdomskriminalitet tilrettelægges kommunalt? Og hvordan kan man lokalt sikre, at kriminalitetstruede børn og unge får den bedst mulige hjælp og støtte, mens den positive generelle udvikling i omfanget af ungdomskriminalitet samtidig fastholdes? Det bliver debatteret af borgmester i Ikast-Brande Kommune Carsten Kissmeyer (V), borgmester i Holstebro Kommune H.C. Østerby (S), borgmester i Morsø Kommune Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Svendborg Kommune Lars Erik Hornemann (V), medlem af SSP Samrådet Annie Johanson og næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt.

12.30 Frokostbuffet

13.30 Uddeling af Den Kriminalpræventive Pris 2017
Justitsministeren uddeler Den Kriminalpræventive Pris 2017

14.00 Vælg mellem 5 sessioner

#1 De lovlydige børn og unge. Er det rigtigt - og hvorfor?
Professor emeritus, dr.jur. Flemming Balvig
Der er siden 1979 blevet gennemført en række selvrapporteringsundersøgelser blandt unge på 14-15 år, og undersøgelserne giver et billede af, hvordan den faktiske kriminalitet udvikler sig over tid. Professor emeritus, dr.jur. Flemming Balvig vil fortælle om resultaterne fra den seneste undersøgelse, som udkommer i 2017 og give et bud på, hvad der kan forklare udviklingen.

#2 Ærligt talt lokalt: Forebyggelse i forhold til flygtninge
Projektleder Thomas Højmark Fegar og socialrådgiver Johanne Gregersen, DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur og Konsulent i MindSpring Anna Mathilde Jensen, Dansk Flygtningehjælp
DIGNITY præsenterer de foreløbige erfaringer fra projektet Traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder, FLYV, som er en tværsektoriel og lokalt baseret indsats. Dansk Flygtningehjælp præsenterer erfaringer med og resultater fra metoden MindSpring, som er en gruppebaseret metode for og med flygtninge. Metoden indeholder bl.a. gruppeforløb til unge, som har til formål at forebygge psykisk og social mistrivsel samt styrke de unges handlekompetence og identitet.

#3 Årgang 1995 – hvor er de på vej hen?
Forsker Rikke Fuglsang, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
SFI følger i en forløbsundersøgelse 6.000 danske børn født i 1995. SFI fortæller om hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer i børnenes opvækst, som hænger sammen med kriminalitet og normbrydende adfærd i ungdomsårene.

#4 Genoprettende praksis i skoleregi
SSP Konsulent Heidi Alstrup, Aarhus Kommune, Leder af social koordination Mikkel Nielsen, Gladsaxe Kommune. Begge repræsenterer SSP Samrådets Fagudvalg for Genoprettende Ret og Praksis
Brugen af genoprettende praksis i skoler har vist sig effektiv til at reducere negativ opførsel, mobning, vold og kriminalitet blandt elever og forbedre det generelle klima for læring. På baggrund af dette har flere kommuner startet projekter, der skal fokusere på at implementere genoprettende praksis i form af cirkelprocesser på skoleområdet. Oplægsholderne vil fortælle om dilemmaer, udfordringer og gevinster med implementeringen af en genoprettende tilgang på en skole.

#5 Faglighed og økonomi – en vigtig balance
Chef for myndighedsområdet Bettina Brøndsted, Odense Kommune
At finde balancen mellem økonomi og faglighed er en kæmpe udfordring i socialt arbejde. Bettina Brøndsted fortæller om betydningen af både faglige og økonomiske styringsredskaber, og om erfaringer med at styre efter fagligheden. Kvalitetssikring, ledelsestilsyn og tæt opfølgning spiller en væsentlig rolle, hvis faglighed og økonomi skal gå hånd i hånd.

15.15 Pause

15.45 Why some and not others: Character, Circumstances and Criminal Careers
Professor Per-Olof H. Wikström, University of Cambridge (engelsk)
Per-Olof Wikström has done research within the field of young people and crime for decades. In 2016, he won the Stockholm Prize in Criminology for his great work. Wickström has followed 700 young Englishmen in space, time and in various social situations. He identifies different pathways in crime from childhood to young adulthood and discuss their main drivers. He demonstrates how young people’s charac- ters and the different and changing social circumstances form and shape their pathways in crime. He shows us how this complex understanding of crime development creates opportunities for prevention - and identifies important fields of interdisciplinary cooperation.

16.30 Tak for i dag

Hvor og hvornår

Den Kriminalpræventive Dag holdes

Den 6. april 2017, kl. 8.30 - 16.30

Kulturcenter Limfjord
Skyttevej 12, 7800 Skive

Der er lukket for tilmelding.

ASL.jpg

Anja Schulze-Larsen

Projektleder

Materialer

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.