Print Læs højt

Sociale overdrivelser

Unge har ofte overdrevne forestillinger om, hvad andre gør. Men når de får kendskab til deres kammeraters reelle adfærd, så påvirker det deres egen adfærd.

Der er de senere år blevet mere fokus på, at risikoadfærd ikke blot skyldes manglende viden, sociale problemer, dårlig opdragelse, aggressiv personlighed eller andre individuelle problemer. Risikoadfærd er også et socialt fænomen. Forskning har vist, at det enkelte menneske forsøger at leve op til det, de tror er andres forventninger til dem.

Det har imidlertid vist sig, at forestillingerne om andres forventninger ofte er forkerte og har en tendens til at være forvrængede og præget af sociale overdrivelser. Mange tror, at andre mennesker er mere risikovillige, end de selv er, og forsøger at leve op til det – en tendens, der specielt er udbredt i de unge år, hvor kammerater og det sociale liv har stor betydning og vægt i de unges livsverden.

At arbejde bevidst med de sociale overdrivelser i forhold til risikoadfærd som rygning, alkohol og kriminalitet har vist sig at reducere risikoadfærden samt de sociale overdrivelser hos unge.

Unge tror, at kammeraterne ryger og drikker mere end de i virkeligheden gør

Unge tror, at kammeraterne ryger og drikker mere, end de i virkeligheden gør

Lokalrådets rolle

Lokalrådet er et godt sted at starte, hvis der skal planlægges fælles rammer for at arbejde med sociale overdrivelser på tværs af kommunens skoler.

Det kan anbefales først at afklare, på hvilke måder skolerne arbejder med børns og unges risikoadfærd, fx med undervisning om alkohol og rusmidler og vurdere, om undervisningen baserer sig på at afskrække de unge til ikke at drikke, ryge mv. Ifølge forskningen har det ikke den ønskede effekt. I stedet kan skolerne tage udgangspunkt i de sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, som er en anden måde at forebygge unges risikoadfærd.

Dernæst kan det anbefales at afklare, hvilke ressourcer, skolerne har til at arbejde med området. Er det klasselæreren, politiet eller et særligt korps, der skal uddannes til det?

Har nogle skoler evt. særligt gode erfaringer med en af metoderne, så kan I foreslå, at alle skoler arbejder videre med den.

Lokalrådets opgave er i den forbindelse at inspirere og informere skolerne om metoden om sociale overdrivelser og på den måde være igangsætter for forløb på udvalgte skoler.

Statistik og viden

I Ringstedforsøget afprøvede forskerne en metode, der skulle mindske de unges sociale overdrivelser. Forsøget blev udført som et kontrolleret eksperiment med udgangspunkt i unges tobaksrygning. Eleverne, der deltog i eksperimentet, kom primært fra femte og sjette klasse. To syvende klasser deltog også.

Eleverne deltog i en temadag, hvor de skulle arbejde med deres forestillinger om andre unges adfærd. Her blev det tydeligt, at forestillingerne byggede på sociale overdrivelser. Forsøget foregik efter den normative metode, som især har fokus på elevernes erkendelsesproces og bearbejdningsproces i klassen. Temadagen sluttede med, at eleverne kom med forslag til, hvordan de kunne hjælpe hinanden med at blive mere realistiske i deres forestillinger om andre og hinanden.

Forsøgets resultater blev evalueret et år efter temadagen og resultaterne viste, at det var lykkedes at påvirke elevernes antagelser om andres rygning, og at der var en klar reduktion af de sociale overdrivelser. Eksperimentet viste også, at de unges risikoadfærd på flere områder, herunder mobning, hærværk, rapserier hjemmefra og enkelte former for anden kriminalitet, også var mindsket.

Lovgivning

Folkeskolens formål
 
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
 
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
 

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.