Bander i tal

Man kan få en idé om omfanget og karakteren af bandekriminaliteten i Danmark på baggrund af de årlige rapporter fra Rigspolitiets monitorering af området.

I starten af januar 2016 monitorerede politiet 1376 personer, som blev anset som tilknyttet rocker- og bandemiljøet i form af involvering i i alt 96 rockergrupper og bandegrupperinger. Tallene henviser til personer, der indgår i grupperinger, der udøver alvorlig, organiseret kriminalitet, og har en vis organisering. Der er altså tale om omfanget af den alvorlige del af den grupperelaterede kriminalitet.

Både antallet af registrerede grupperinger og antallet af registrerede medlemmer i grupperingerne tilsammen er faldet fra 2013 til 2015. Det samlede antal monitorerede personer er i perioden faldet med knap 400 personer. Næsten dobbelt så mange af de nuværende registrerede er knyttet til rockermiljøet end til bandemiljøet, hhv. 902 personer i rockermiljøet i januar 2016 op imod 474 personer registreret som tilhørende bandemiljøet.

Politiet bemærker, at antallet af personer, som monitoreres, og antallet af grupperinger, ikke siger noget om det aktuelle konfliktniveau, dvs. de konfrontationer og spændinger som måtte blive udløst i åben konflikt.

Våben og konfliktniveau

Politiet følger antallet af sager, der relaterer sig til bande- og rockermiljøet, hvor der bruges våben. Til sammenligning var 2013 et mere konfliktfyldt år med en del flere skudepisoder, sårede og døde end i 2014 og 2015. I 2015 blev der registreret 18 sager med relation til rocker- og bandemiljøet, hvor personer blev såret som følge af skud eller knivstik. Fem personer afgik ved døden, mens 19 personer blev såret.

I 2016 er konfliktniveauet eskaleret.  Fra januar til oktober 2016 har Rigspolitiet registreret 40 skyderier i det offentlige rum imod 17 sidste år.

En undersøgelse fra Justitsministeriet har dokumenteret, at der sker en markant stigning i omfanget af kriminalitet, når personer bevæger sig ind i bandemiljøer. For straffelovsområdet er der fx en vækst på 45 % i fældende afgørelser fra perioden to år før involvering i miljøet til perioden to år efter.