Print Læs højt

Unge og alkohol

Du kan være med til at sætte rammer for dit barns forbrug af alkohol. Det kan mindske risikoen for, at barnet løber ind i nogle af de problemer, der følger med, når børn og unge går ombord i sprutten.

Unge begynder generelt at drikke alkohol senere, og flere unge drikker sjældnere, end unge generelt gjorde for nogle år siden. I 2014 er der fx langt flere unge, der slet ikke har prøvet at være fuld som 15-årig. Knap halvdelen af alle unge smager først alkohol i 14-15 års alderen. Det er væsentligt senere end man har set tidligere.

Der kan være flere forklaringer på denne udvikling: fx et større fokus på de unges alkoholforbrug, ændrede holdninger til alkohol i familierne, indsatser på skolerne og indførelse af forbud mod salg af alkohol til unge under 16 år.

Meld klart ud

Sammenlignet med andre lande, så drikker danske unge dog stadig meget. Mange unge forbinder alkohol med det at være ung, og danske børn og unge drikker primært til fester og i weekenden, og i selskab med andre unge. Alkohol bliver på den måde et samlingspunkt i ungdomsgrupper, og det kan lægge et stort forventningspres på den enkelte i forhold til at skulle drikke. Forældre kan ved at melde klart ud være med til at skubbe på den gode udvikling, der generelt er, i unges forbrug af alkohol.

Hvad er risikoen?

Det område i hjernen, der styrer evnen til at vurdere en risiko og dermed hjælper os til at forudse konsekvensen af vores handlinger, er først helt færdigudviklet i 18-20-års-alderen. Alkohol virker bedøvende og nedsætter evnen til at vurdere, hvad der kan give problemer, og hvad der kan være farligt. Når børn og unge drikker alkohol, er der større risiko for at de fx:

 • kommer i kontakt med politiet og skadestuen
 • bliver involveret i slagsmål
 • kommer ud for uønsket og usikker sex.

Unges hjerner er under udvikling helt frem til 20-års-alderen, og alkohol kan skade denne udvikling. Alkohol nedsætter bl.a. deres hukommelse og indlæringsevne. Alkohol er desuden vanedannende, og udvikling af afhængighed sker særlig hurtigt hos de unge. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Når man drikker fem genstande eller mere ved samme lejlighed, er skadevirkningen på hjerne og krop særlig stor.

Hvad kan du som forælder gøre?

Det er vigtigt, at du tydeligt fortæller om din holdning til alkohol. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge under 16 år ikke drikker alkohol, og at unge mellem 16 og 18 år drikker mindst muligt og stopper før fem genstande ved samme lejlighed.

Hvis dit barn stadig går i skole, er det et naturligt sted at tale og samarbejde om børnenes trivsel og udvikling. Det kan derfor være en god idé at lave en fælles indsats med skolen, hvor I tydeligt markerer, at det ikke er acceptabelt, at børn drikker alkohol, og at fester skal være uden alkohol. Mange steder kan en SSP konsulent i kommunen hjælpe med at få snakket om alkohol og lave aftaler, både med børnene og med forældrene.

Når dit barn er blevet ældre og fx er startet på en ungdomsuddannelse, er der stadig brug for, at du står til rådighed med nærvær og hjælp, ligesom det stadig kan være en god ide at have aftaler om hjemkomsttider, transport hjem fra fester osv.

Fem gode råd om alkohol i familier med teenagere

 1. Server aldrig alkohol for unge under 16 år.
 2. Forvent, at unge over 16 år ikke drikker sig fulde – og fortæl det til dit barn.
 3. Lav aftaler med dit barn om fester og alkohol.
 4. Lav aftaler med vennernes forældre om, at børnene ikke skal drikke alkohol
 5. Drik selv alkoholfrit de fleste dage.

Baseret på Sundhedsstyrelsens råd til forældre om unge og alkohol.

Problemer med alkohol

Hvis du er bekymret over dit barns forbrug af alkohol, så kan det være en stor hjælp at tale åbent med andre om det eller søge mere viden. Du kan også få hjælp udefra, fx hos:

 • Din praktiserende læge
 • Skolens sundhedsplejerske
 • PPR i din kommune
 • Alkoholbehandlingstilbud i din kommune
 • hope.dk kan du finde tilbud om hjælp.
   

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.