Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ungdomskriminalitet i tal

Pust med grøn spraymaling.

Kriminalitet forbindes ofte med ungdomsårene. Faktisk begår unge mere kriminalitet end andre, men de bliver også oftere udsat for kriminalitet. Det er de færreste kriminelle unge, der begår kriminalitet som voksne.

Selvom kriminalitet typisk sker i ungdomsårene, er det en mindre andel af de unge der begår kriminalitet. Fx har 4 % af 12 - 25-årige stjålet varer i en butik inden for det seneste år. 0,9 % af unge under 18 år blev i 2015 mistænkt eller sigtet for en straffelovsovertrædelse.    

Tyveri er en af de kriminalitetsformer, unge oftest er udsat for og selv begår.

Kriminelle ungdomsgrupper

Vennegrupper og jævnaldrende er et centralt omdrejningspunkt for unges udvikling og hverdagsliv. Det er helt normalt at unge mennesker samles i grupper. Imidlertid kan nogle ungdomsgrupperinger være problemskabende og have kriminalitet som et samlingspunkt. Langt de fleste kriminelle ungdomsgrupper opløses eller skifter karakter med tiden, og de fleste unge er kun kortvarigt med i en sådan gruppe.

Omkring 3 % af unge i 7. - 9. klasse indgår i en kriminel ungdomsgruppe, defineret som

  • en ungdomsgruppe, der har holdt sammen i mere end tre måneder
  • som primært mødes på gaden
  • hvis ulovlige aktiviteter udgør en del af gruppens identitet.

Når kriminaliteten bliver digital

I takt med samfundets digitalisering og unges brug af internettet vil kriminalitet blandt unge også antage nye former. Vi mangler viden om omfanget af it-kriminalitet blandt børn og unge.

Ungeprofilundersøgelsen viser, at mere end hver tiende unge har været udsat for at blive snydt i forbindelse med internethandel inden for det seneste år. Vi har begrænset viden om hvor meget it-kriminalitet unge selv begår.

Hvorfor begår unge kriminalitet?

Der kan være mange årsager til at unge begår kriminalitet. For nogle unge kan det handle om spænding, en måde at være sammen med venner på, og for andre om at få adgang til materielle goder eller en konsekvens af mistrivsel.

Størstedelen af de unge, der begår kriminalitet på et tidspunkt i ungdomsårene, fortsætter ikke med det ind i voksenlivet.

Materialer

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

JL

Jon Lund Elbek

Analytiker

Kilder

Justitsministeriets Forskningskontor 2016: Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006 – 2015

Justitsministeriets Forskningskontor 2016: Offerunderrapport 2015

Rannvá Møller Thomsen og Jakob Demant 2016: "Kriminalitet og Risikoadfærd" i Ungeprofilundersøgelsen 2015

Maria Libak Pedersen 2016: "Kriminelle ungdomsgrupper" i Ungeprofilundersøgelsen 2015.