Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Workshopdage for kommuner

Kommunerne kan få indsigt i lovende og forskningsbaserede metoder ved at deltage i DKR´s workshops om forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Alle landets kommuner inviteres til at deltage i en workshoprække med 1-2 centralt placerede medarbejdere inden for forebyggelse af ungdomskriminalitet. På workshopdagene præsenteres medarbejderne for viden fra forskning og fra det kriminalpræventive område inden for særligt udvalgte emner.

Workshoprækken giver deltagerne rum til at reflektere over og arbejde med viden og erfaringer ud fra kommunens specifikke behov og omstændigheder.

Deltagerne kan herefter bidrage med væsentlige input til kommunens strategiske kriminalpræventive arbejde og medvirke til at styrke kommunens grundlag for at træffe beslutninger om og prioritere kriminalpræventive indsatser lokalt.

Den lille gruppe kriminelle unge

Det gennemgående fokus på workshopdagene er at belyse forskellige tilgange og indgangsvinkler til den lille gruppe unge, som er i særlig risiko for at begå eller blive fastholdt i kriminalitet. På trods af faldende ungdomskriminalitet er gruppen af unge, som begår kriminalitet i større omfang, forholdsvis uændret.

Workshoprækken giver deltagerne forskningsbaseret viden og lovende erfaringer fra lokale danske indsatser, som deltagerne kan bruge i det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Nogle gange er input på workshopdagene også en bekræftelse af, at det spor, vi er på vej i, er den rigtige retning, og så er der nogle småjusteringer, man kan lave

Workshopdeltager

Tidligere workshops

De to workshops, der gennemføres i 2017, er en fortsættelse af en workshoprække som er afviklet i 2015-2016 i samarbejde med TrygFonden. Her deltog 40-56 kommuner ved i alt syv workshops med disse temaer:

Herre i eget liv - om at styrke de unges kompetencer

Færdig(heder) med hash – om at begrænse unges hashforbrug og –misbrug

Tilbage på skolebænken – om udsatte unges trivsel og tilknytning til skolen

Genskab balancen – om genoprettende processer

Når viden forstyrrer os – om at omsætte og anvende viden

The missing link? – om mentorer som social støtte og brobygger

Forældre som medspillere – om forældreinddragende tiltag. 

Workshopdage 2017

Årets to workshopdage stiller skarpt på emnerne sociale medier og lokalområdet. 

Kommunerne efterspørger mere viden om unges færden på internettet og de sociale medier, og hvad vi gør ved fx mobning og krænkende billeddeling.

Samtidig må vi ikke glemme, hvordan unges lokale omgivelser kan spille en væsentlig rolle for ungdomskriminalitet.

Derfor afholder DKR følgende workshopdage for de nu 73 medvirkende kommuner:

Workshopdagene udbygger dermed det brede og sammenhængende videns- og erfaringsfelt inden for forebyggelse, som er blevet fremlagt i 2015-2016.

 

Materialer

HNC

Henriette Nobili Christiansen

Projektleder