Resursebaseret tilgang

Når man planlægger sine indsatser, kan man have en problemorienteret eller en ressourcebaseret tilgang til opgaven.

I den problemorienterede tilgang fokuserer man på, hvilke problemer der skal løses. I den ressourcebaserede tilgang vurderer man, hvilke ressourcer et område eller en person er i besiddelse af, og som man ønsker at fremme. 

En ressourcebaseret tilgang til forebyggelse tager udgangspunkt i det enkelte menneskes egne ressourcer, en gruppes ressourcer, et lokalområdes ressourcer eller et boligområdes ressourcer. 

Der er arbejdet en del med denne tilgang indenfor det sociale område i forhold til udsatte forældre børn, fx i empowerment-forståelsen, i forældrerådslagning og netværksarbejde, i konflikthåndtering og mæglingstankegangen.

Eksempel

Vejle Kommune har siden 2005 arbejdet med ABCD (Asset Based Community Development). Udgangspunktet har været udvikling af boligområder, men modellen har potentiale indenfor flere områder, hvor man arbejder styrkebaseret, både i områder med problemer og i ressourcestærke områder, der ønsker at udvikle sig.