Fakta om tv-overvågning

Resultaterne af tv-overvågning afhænger af de steder, der overvåges, og af typen af kriminalitet. Mange undersøgelser af tv-overvågning viser uklare eller modsatrettede resultater.

Tv-overvågning kan i nogle tilfælde forebygge kriminalitet. Som hovedregel kan man sige, at tv-overvågning

  • har størst effekt på planlagt kriminalitet i modsætning til impulsiv kriminalitet
  • ser ud til at have en effekt på berigelseskriminalitet, særligt biltyverier, tyveri fra biler og hærværk mod biler. Effekten er størst i parkeringshuse, men gælder også almindelige parkeringspladser
  • ikke er effektivt, hvis man vil forhindre vold eller anden personfarlig kriminalitet, heller ikke almindelig gadeuorden
  • har den største effekt, når det benyttes sammen med andre kriminalitetsforebyggende midler og når der er høj kameratæthed.

Det ser ud til, at effekten ved tv-overvågning generelt bliver mindre, hvis opmærksomheden eller omtalen af overvågningen ikke vedligeholdes.

Forudsætninger

For at tv-overvågning skal have en forebyggende effekt, skal nogle forudsætninger være opfyldt

Billederne på de enkelte kameraer skal tydeligt kunne vise, hvad der sker, og hvem der er på. Forbryderne skal desuden være klar over, at der er effektive overvågningskameraer på stedet. Derfor skal der skiltes klart og tydeligt - i modsat fald kan overvågningen udelukkende benyttes til opklaring, ikke forebyggelse. Attrapper bør ikke bruges, og der må ikke være blinde vinkler.

Gerningsmanden skal tilstræbe ikke at blive fanget, for at overvågningen virker. For nogle forbrydere vil kameraerne måske ligefrem være en spændende udfordring som ikke skræmmer.

Mennesker omkring os giver en langt større tryghed end kameraer. Efter DKR's opfattelse kan tv-overvågning derfor ikke erstatte  den naturlige overvågning, som kontrollører og folk der færdes i et område.

DKR

Gerningsmanden skal være rationelt tænkende og kunne vurdere risikoen, inden han beslutter sig for at lave en kriminel handling. En butikstyv vil tit vurdere risikoen for at blive opdaget, og her vil overvågningen kunne have en præventiv effekt. Er personen påvirket af sygdom eller rusmidler, vil tv-overvågning ikke nødvendigvis indgå i overvejelserne.

Tv-overvågning kan altså virke præventivt nogle steder og over for nogle kriminelle og nogle typer kriminelle handlinger.

Anbefalinger

Tv-overvågning kan visse steder være en god ide som supplement til den naturlige overvågning. Moderne byer strækker sig ofte over områder, som er mennesketomme store dele af døgnet og dermed uden naturlig overvågning. Disse områder kan være udsat for kriminalitet, og tv-overvågning kan være en nødvendig hjælp.

Tv-overvågning ser ikke ud til at have en præventiv effekt på vold i nattelivet, men vil kunne bruges af politiet til at opklare voldshændelser.

Hvis man vil forebygge vold i nattelivet, vil et bredt lokalt samarbejde mellem forskellige aktører være en god løsning. Se hvem, der kan inddrages i forebyggelsen af vold i nattelivet.