Voldtægt

Ung kvinde.

Voldtægt sker forholdsvist sjældent, og du skal derfor ikke lade frygten styre din adfærd, så du bliver hjemme eller bliver særlig vagtsom over for andre generelt. Nogle gode råd er at kende sine grænser, sige tydeligt fra og følges med sine venner hjem fra byen.

Det er vigtigt at understrege, at enhver har lov til at gå klædt som de vil, uden at det giver andre frit lejde til at begå overgreb. Det er også helt lovligt at drikke sig fuld og opføre sig fjollet og flirtende hvor som helst og når som helst. Et nej skal respekteres alligevel.

DKR     

Når det er sagt, kan der være situationer, hvor det er nødvendigt at være opmærksom og passe på sig selv. Med det udgangspunkt har vi følgende råd:

 • Kend dine egne grænser
 • Sig tydeligt fra, hvis de overskrides
 • Sørg altid for, at nogen ved, hvor du er henne. Giv besked, hvis du ændrer planer
 • Tænk over, hvor du færdes, i hvilken tilstand du er, og din mulighed for at få hjælp fra andre
 • Lad være med at drikke for meget - bevar dit overblik og din situationsfornemmelse
 • Planlæg hvordan du kommer hjem - kend togtider, nummeret på en taxi eller aftal at blive hentet
 • Hvis du har en aftale med en fremmed, så sørg for at mødes på en café eller et andet offentligt sted
 • Forlad stedet eller selskabet, hvis du føler dig utryg. 

Voldtægt begået af din partner

Voldtægt i parforholdet sker ofte i forhold, der gennem noget tid har været præget af et magt- og kontrolmønster og også typisk af vold. Kontrollerende adfærd og trusler kan være en optakt til et overgreb og skal tages alvorligt. Det er vigtigt, at du søger hjælp, hvis du oplever vold eller trusler om vold i dit parforhold. Du kan søge hjælp hos familie eller venner, hos din læge, på krisecentre eller hos din kommune.

 • Husk at du altid har ret til at sige fra, også over for din partner
 • Husk at I er to om at bestemme, hvad god sex er
 • Vær opmærksom, hvis konflikter i dit parforhold er ved at udvikle sig voldeligt – søg hellere hjælp for tidligt end for sent.

Her kan du få hjælp

Hos Landsforeningen af Kvindekrisecentre, LOKK, kan du få rådgivning, hvis du fx bliver slået, truet eller nedgjort af din partner. Du kan ringe anonymt til LOKK´s hotline på tlf. 70 20 30 82 hele døgnet.

Hos det nærmeste center for voldtægtsofre kan du søge hjælp, råd og vejledning, hvis du har været eller frygter at blive udsat for overgreb af din partner. Centrene for Voldtægtsofre tager imod henvendelser hele døgnet, og er hovedsageligt tilknyttet hospitaler. De er åbne for kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb.

Det er vigtigt at kende og respektere sine egne grænser og være tydelig omkring dem. Men andres grænser skal også respekteres selv om de er helt forskellige fra dine.

DKR     

Voldtægt begået af en ven eller bekendt

Seksuelle overgreb kan også begås af en bekendt eller (tidligere) ven. Det kan være svært at sige tydeligt fra, hvis en man kender godt bliver for pågående eller truende. Det er dog vigtigt altid at få sagt klart fra og måske tilkalde hjælp fra andre, hvis ens grænser bliver overskredet. 

 • Husk at du altid har ret til at sige nej, også over for en person, du kender godt
 • Undgå at blive så fuld, at du har svært ved at mærke dine egne grænser og vurdere situationen
 • Det er altid okay at skifte mening – selvom man ikke har sagt nej fra starten, er det stadig i orden at gøre det senere.

Kontaktvoldtægt

Kontaktvoldtægt er en voldtægt, der er begået i forbindelse med et kortvarigt møde, fx hvor offer og gerningsmand har mødt hinanden i byen, på nettet, på en date eller lignende.

Vær opmærksom i disse situationer:

 • Hvis du er sammen med en person, du lige har mødt, og det alligevel ikke føles rigtigt, har du ret til at sige fra, også selv om du selv har inviteret personen hjem
 • Undgå at blive så fuld, at du har svært ved at mærke dine egne grænser og vurdere situationen
 • Er der en, der opfører sig særligt påtrængende, kan du overveje, om det er på tide at gå et andet sted hen
 • Hvis du skal på date med en, du ikke kender, så aftal at mødes et offentligt sted, fx en café eller restaurant. 

Overfaldsvoldtægt

Et pludseligt og uventet angreb som overfaldsvoldtægt er, er svært at forebygge. Men du kan forsøge at undgå situationer, hvor det kan lade sig gøre:

 • Søg hen, hvor der er andre mennesker eller tage en taxa hjem, hvis du er alene
 • Sig klart og tydeligt fra, hvis der nogen, der opfører sig påtrængende
 • Bliv ikke så fuld, at du har svært ved at vurdere en potentiel farlig situation eller søge hjælp.