Bander i tal

Man kan få en idé om omfanget og karakteren af rocker- og bandekriminalitet i Danmark ud fra de årlige rapporter fra Rigspolitiets monitorering af området.

I starten af januar 2017 monitorerede politiet 1257 personer tilknyttet rocker- og bandemiljøerne og 98 forskellige grupperinger. Grupperingerne er kendt for at stå bag alvorlig, organiseret kriminalitet, og de har en vis organisering. Vi taler med andre ord om den alvorlige del af den grupperelaterede kriminalitet.

Politiets registreringer af rocker- og bandegrupperinger


I januar 2018 ligger tallene forsat omkring små 400 med relation til bandemiljøet og mere end 800 med tilknytning til rockermiljøet. Politiet påpeger, at det er dynamiske, foranderlige tal. Nogle grupperinger kommer til, og andre nedlægger sig selv. Styrkeforholdet mellem grupperinger kan hurtigt ændre sig. Den enkelte persons tilknytning til en gruppering ændrer sig også, og det ses, at nogle skifter mellem grupperinger.

Politiet bemærker, at antallet af personer, som monitoreres, og antallet af registrerede grupperinger ikke siger noget om det aktuelle konfliktniveau, dvs. de konfrontationer og spændinger, som måtte blive udløst i åben konflikt.

Våben og konfliktniveau

Politiet følger antallet af sager, der relaterer sig til bande- og rockermiljøet, hvor der bruges våben. Når man ser på skudepisoder i det offentlige rum, blev 2016 et mere konfliktfyldt år end 2014 og 2015, men på niveau med 2013. Både i 2013 og 2016 var der mellem 50 og 60 episoder, mens der i 2014 og 2015 var under 20 rocker- eller banderelaterede skudepisoder.

I 2016 blev der registreret 29 sager, hvor der blev brugt våben. I disse sager var der tre personer, der afgik ved døden, mens 36 personer blev såret som følge af skud eller knivstik. Det er på niveau med tallene fra 2013, men overstiger antallet af sårede fra 2014 og 2015. Derimod var der færre døde i 2016 end i 2015, hvor fem døde.

Ifølge nyere oplysninger fra politiet har der været flere skyderier i det offentlige rum i 2017 end i 2015 og 2016. I 2017 er fire afgået ved døden, mens 64 er blevet såret.

Politiet har i januar 2018 informeret om, at 415 rocker- eller bandetilknyttede personer på dette tidspunkt var i fængsel eller afsonede en dom.

Undersøgelser peger på, at der generelt sker en stigning i, hvor meget kriminalitet, personer begår, når de bevæger sig ind i kriminelle grupperinger som fx rockergrupperinger. Samtidig kan personer med tilknytning til en gruppering blive mere tilbøjelige til at udøve vold i forbindelse med konflikt mellem medlemmer af grupperingen og andre konkurrerende grupperinger. Volden kan på den måde siges også at være et gruppefænomen.